search

Fan Zhendong Super ALC

410,00 лв.

За това дърво се използва Super Arylate-Carbon, което постига по-висок отскок, като същевременно запазва гъвкавостта на Arylate-Carbon. В сравнение с Fan Zhendong ALC, отзивчивостта може да се увеличи без промяна на вибрациите.

произведено в Япония

5 Пласта + 2 Super ALC

FL , ST , CS