search

Time Out Часовник

760,00 лв.

Електронното измерване на времето е най-прецизният метод за определяне на интервала на прекъсване (тук прекъсване на играта) по време на мач. Могат да бъдат зададени различни интервали на пауза. Инструкциите са включени в този продукт.

3007000312